за Христос

Не възвестявайте това в Гет,
не го прогласявайте по улиците на Аскалон,
за да не се зарадват филистимските дъщери,
за да не се развеселят дъщерите на необрязаните.

Слушай 2Царе 1:20
2Царе 1:20

Препратки:

Други преводи на 2Царе 1:20:

Не разказвайте в Гет, не известявайте по улиците на Аскалон, за да не ликуват филистимските дъщери, за да не тържествуват дъщерите на необрязаните!
/Верен 2002/
Не възвестявайте това в Гет,
не го прогласявайте по улиците на Аскалон,
за да не се зарадват филистимските дъщери,
за да не се развеселят дъщерите на необрязаните.
/Библейско общество 2000/
Не възвестявайте това в Гет,
Не го прогласявайте по улиците на Аскалон,
За да не се зарадват филистимските дъщери,
За да не се развеселят дъщерите на необрязаните.
/Протестантски 1940/
Не разказвайте в Гет, не разгласяйте по улиците на Аскалон, да се не радват дъщерите филистимски, да не тържествуват дъщерите на необрязаните!
/Православен/
Не възвестявайте в Гет,
Не проповядвайте по улиците на Аскалон,
За да се не зарадват Филистимските дъщери,
За да се не развеселят дъщерите на необрязаните.
/Цариградски/
Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon; lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph.
/KJV/