за Христос

2Царе 1:17-27   

17 Оплаквателна песен на Давид за Саул и Йонатан
След това Давид оплака Саул и сина му Йонатан с думите
18 (и заръча евреите да научат тази Песен на лъка; тя е написана в Книгата на Праведния):
19 Славата ти, о, Израелю, е пронизана на опасните места на полето ти!
Как паднаха силните.
20 Не възвестявайте това в Гет,
не го прогласявайте по улиците на Аскалон,
за да не се зарадват филистимските дъщери,
за да не се развеселят дъщерите на необрязаните.
21 Хълми гелвуйски, да няма роса, нито дъжд на вас,
нито ниви, доставяйки първи плодове за жертви;
защото там беше захвърлен щитът на силните,
щитът на Саул, като да не е бил той помазан с миро.
22 От кръвта на убитите,
от мазнината на силните
лъкът Йонатанов не се връщаше назад
и мечът Саулов не се връщаше празен.
23 Саул и Йонатан
се обичаха и се разбираха през живота си
и в смъртта си не се разделиха;
по-леки бяха от орлите,
по-силни от лъвовете.
24 Израелеви дъщери, плачете за Саул,
който ви обличаше в червено с украшения,
който слагаше златни украшения по дрехите ви.
25 Как паднаха силните сред боя!
Йонатан, поразен на опасните места на полето ти.
26 Прескръбен съм за теб, Йонатане, брате мой!
Много скъп ми беше ти;
твоята любов към мене беше чудесна,
превъзхождаше любовта на жените.
27 Как паднаха силните
и погинаха бойните оръжия!
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24