за Христос

Давид му каза: Кръвта ти да бъде върху главата ти; защото думите ти свидетелстваха против тебе, като каза: Аз убих Господния помазаник.

Слушай 2Царе 1:16
2Царе 1:16

Препратки:

Други преводи на 2Царе 1:16: