за Христос

А Давид каза на момъка, който му съобщаваше това: Откъде си ти? И той отговори: Аз съм син на един чужденец, амаличанин.

Слушай 2Царе 1:13
2Царе 1:13

Други преводи на 2Царе 1:13: