за Христос

Възцаряване на Давид
(1:1-4:12)
Вестта за смъртта на Саул

След смъртта на Саул, когато Давид се върна от поражението на амаличаните и беше престоял в Сиклаг два дни,

Слушай 2Царе 1:1
2Царе 1:1

Препратки:

Други преводи на 2Царе 1:1: