за Христос

Там Израелевият народ беше разбит от Давидовите слуги и в онзи ден там стана голямо клане на двадесет хиляди души.

Слушай 2Царе 18:7
2Царе 18:7

Препратки:

Други преводи на 2Царе 18:7: