за Христос

Стражът извика и извести на царя. А царят каза: Щом е сам, носи известия. И той притичваше и се приближаваше.

Слушай 2Царе 18:25
2Царе 18:25

Други преводи на 2Царе 18:25: