за Христос

Тогава Йоав каза на Хусина: Иди, извести на царя, каквото си видял. И Хусина се поклони на Йоав и се завтече.

Слушай 2Царе 18:21
2Царе 18:21

Други преводи на 2Царе 18:21: