за Христос

Тогава Ахимаас, Садоковият син, каза: Да побързам ли сега да занеса на царя известие, че Господ въздаде за него на неприятелите му?

Слушай 2Царе 18:19
2Царе 18:19

Препратки:

Други преводи на 2Царе 18:19: