за Христос

Тогава Йоав засвири с тръбата и хората се върнаха от преследването на Израел. Така Йоав спря народа.

Слушай 2Царе 18:16
2Царе 18:16

Препратки:

Други преводи на 2Царе 18:16: