за Христос

Иначе, ако бях постъпил невярно против живота му, нищо не се укрива от царя и тогава сам ти би се обърнал против мене.

Слушай 2Царе 18:13
2Царе 18:13

Препратки:

Други преводи на 2Царе 18:13: