за Христос

2Царе 16:15-23   

15 В това време Авесалом и целият народ, т. е. Израелевите мъже, дойдоха в Йерусалим, и Ахитофел дойде с него.
16 И когато архиецът Хусай, Давидовият приятел, дойде при Авесалом, Хусай каза на Авесалом: Да живее царят! Да живее царят!
17 А Авесалом го попита: Това ли е благостта ти към приятеля ти? Защо не отиде с приятеля си?
18 Хусай отвърна на Авесалом: Не, а когото Господ и този народ, и всички Израелеви мъже избраха, негов ще бъда и с него ще остана.
19 При това на кого ще бъде служенето ми? Не е ли на сина на приятеля ми? Както съм служил на баща ти, така ще служа и на тебе.
20 Тогава Авесалом каза на Ахитофел: Дайте ми съвет какво да правим.
21 И Ахитофел каза на Авесалом: Влез при бащините си наложници, които е оставил да пазят къщата. Като чуе целият Израел, че си станал омразен на баща си, ще се укрепят ръцете на всички, които са с теб.
22 И така, поставиха шатъра за Авесалом върху покрива на къщата, а Авесалом влезе при бащините си наложници пред очите на целия Израел.
23 А в онова време съветът, който даваше Ахитофел, беше смятан все едно някой търсеше съвет от слово на Бога; за такъв се смяташе всеки Ахитофелов съвет и от Давид, и от Авесалом.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24