за Христос

Слугата ти направи оброк, когато живееше в Гесур, в Сирия, като казах: Ако наистина Господ ме върне в Йерусалим, тогава ще послужа на Господа.

Слушай 2Царе 15:8
2Царе 15:8

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:8:

Защото слугата ти направи обрек, докато живееше в Гесур в Арам, и каза: Ако ГОСПОД наистина ме върне в Ерусалим, ще служа на ГОСПОДА!
/Верен 2002/
Слугата ти направи оброк, когато живееше в Гесур, в Сирия, като казах: Ако наистина Господ ме върне в Йерусалим, тогава ще послужа на Господа.
/Библейско общество 2000/
защото слугата ти направи обрек, когато живееше в Гесур у Сирия, и казах: Ако наистина ме върне Господ в Ерусалим, тогава ще послужа Господу.
/Протестантски 1940/
Защото аз, твоят раб, когато живеех в Гесур, в Сирия, дадох оброк: ако Господ ме върне в Иерусалим, ще принеса жертва Господу.
/Православен/
защото рабът ти обрече обричане когато обитаваше в Гесур, в Сирия, и казах: Ако ме върне наистина Господ в Ерусалим, тогаз ще послужа Господу.
/Цариградски/
For thy servant vowed a vow while I abode at Geshur in Syria, saying, If the LORD shall bring me again indeed to Jerusalem, then I will serve the LORD.
/KJV/