за Христос

След като изминаха четири години, Авесалом каза на царя: Моля, позволи ми да отида в Хеврон, за да изпълня оброка, който направих на Господа.

Слушай 2Царе 15:7
2Царе 15:7

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:7:

А като минаха четиридесет #др. рък.: четири# години, Авесалом каза на царя: Моля те, нека отида в Хеврон, за да изпълня обрека си, който направих на ГОСПОДА!
/Верен 2002/
След като изминаха четири години, Авесалом каза на царя: Моля, позволи ми да отида в Хеврон, за да изпълня оброка, който направих на Господа.
/Библейско общество 2000/
И като се свършиха четири години {Така според доста много стари преводи; обаче, според Еврейския текст,}*, Авесалом каза на царя: Да отида, моля, в Хеврон, за да изпълня обрека, който направих Господу;
/Протестантски 1940/
След като изминаха четирийсет години от царуването на Давида, Авесалом каза на царя: да ида и да изпълня моя оброк, който бях дал Господу в Хеврон.
/Православен/
И в свършъка на четиридесет години рече Авесалом на царя: Да ида, моля, за да изпълня в Хеврон обричането си което обрекох Господу;
/Цариградски/
And it came to pass after forty years, that Absalom said unto the king, I pray thee, let me go and pay my vow, which I have vowed unto the LORD, in Hebron.
/KJV/