за Христос

Така постъпваше Авесалом с всеки израелтянин, който идваше при царя за съд. По този начин Авесалом подмамваше сърцата на Израелевите мъже.

Слушай 2Царе 15:6
2Царе 15:6

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:6:

По този начин постъпваше Авесалом с всеки израилтянин, който идваше при царя за съд. Така Авесалом крадеше сърцата на израилевите мъже.
/Верен 2002/
Така постъпваше Авесалом с всеки израелец, който идваше при царя за съд. По този начин Авесалом подмамваше сърцата на Израелските мъже.
/Библейско общество 2000/
Така постъпваше Авесалом с всеки израилтянин, който дохождаше при царя за съд; и по тоя начин Авесалом подмамваше сърцата на Израилевите мъже.
/Протестантски 1940/
Тъй постъпваше Авесалом с всеки израилтянин, който дохождаше при царя да се съди, и се вмъкваше Авесалом в сърцата на израилтяните.
/Православен/
И така правеше Авесалом на всекиго Израилянина който дохождаше при царя за съд; и подкрадваше Авесалом сърдцата на Израилевите мъже.
/Цариградски/
And on this manner did Absalom to all Israel that came to the king for judgment: so Absalom stole the hearts of the men of Israel.
/KJV/