за Христос

И когато някой се приближаваше да му се поклони, той протягаше ръка, прегръщаше го и го целуваше.

Слушай 2Царе 15:5
2Царе 15:5

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:5: