за Христос

Авесалом прибавяше още: Да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мене всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам!

Слушай 2Царе 15:4
2Царе 15:4

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:4:

И Авесалом казваше: О, да бях поставен аз за съдия на страната, да идва при мен всеки, който има дело или съд, и аз щях да му отдавам правото!
/Верен 2002/
Авесалом прибавяше още: Да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мен всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам!
/Библейско общество 2000/
Авесалом още казваше: Да бях само поставен съдия на тая страна, за да идва при мене всеки, който има спор или дело, та да го оправдавам!
/Протестантски 1940/
И Авесалом още казваше: о, да бяха мене поставили съдия в тая земя! При мене би дохождал всеки, който има разправия и тъжба, и аз бих го съдил по правда.
/Православен/
Говореше още Авесалом: Кой да ме опредеделеше съдия на таз земя, за да иде при мене всеки който има препирня или съд, та да го оправдавам!
/Цариградски/
Absalom said moreover, Oh that I were made judge in the land, that every man which hath any suit or cause might come unto me, and I would do him justice!
/KJV/