за Христос

Там с тях са двамата им сина, Ахимаас Садоков и Йонатан Авиатаров. Чрез тях ми съобщавайте всичко, каквото узнаете.

Слушай 2Царе 15:36
2Царе 15:36

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:36: