за Христос

Царят каза още на свещеника Садок: Нали си ясновидец? Върни се в града с мир. С вас нека се върнат и двамата ви сина - твоят син Ахимаас и Авиатаровият син Йонатан.

Слушай 2Царе 15:27
2Царе 15:27

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:27:

Царят каза още на свещеника Садок: Ти не си ли гледач? Върни се в града с мир, и двамата ви сина с вас, синът ти Ахимаас и синът на Авиатар, Йонатан.
/Верен 2002/
Царят каза още на свещеника Садок: Ти, ясновидецо, се върни в града с мир. С вас нека се върнат и двамата ви сина - твоят син Ахимаас и Авиатаровият син Йонатан.
/Библейско общество 2000/
Царят още каза на свещеника Садока: Ти, гледаче, върни се в града с мир; и с вас нека се върнат и двамата ви сина: твоят син Ахимаас, и Авиатаровият син Ионатан.
/Протестантски 1940/
И каза още царят на свещеник Садока: виждаш ли, - върни се в града смиром заедно със сина си Ахимааса и с Авиатаровия син Ионатана, двамата ваши синове;
/Православен/
Рече царят още на Садока свещеника: Не си ли ти гледач? върни се в града с мир, ти и Ахимаас син ти, и Ионатан, синът Авиатаров, двамата ви синове с вас.
/Цариградски/
The king said also unto Zadok the priest, Art not thou a seer? return into the city in peace, and your two sons with you, Ahimaaz thy son, and Jonathan the son of Abiathar.
/KJV/