за Христос

Но ако каже така: Нямам благоволение в теб, ето ме, нека ми стори каквото Му се вижда за добро.

Слушай 2Царе 15:26
2Царе 15:26

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:26: