за Христос

Тогава Давид каза на Итай: Иди и премини. И така, преминаха гетецът Итай и всичките му мъже, и всички деца, които бяха с него.

Слушай 2Царе 15:22
2Царе 15:22

Други преводи на 2Царе 15:22: