за Христос

Тогава царят каза на гетеца Итай: Защо идваш и ти с нас? Върни се и остани с царя, защото си чужденец и си се преселил от мястото си.

Слушай 2Царе 15:19
2Царе 15:19

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:19: