за Христос

Царските слуги казаха на царя: Слугите ти са готови да вършат всичко, което избере господарят ни, царят.

Слушай 2Царе 15:15
2Царе 15:15

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:15: