за Христос

2Царе 15:13-27   

13 Тогава при Давид дойде вестоносец и му каза: Сърцата на Израелевите мъже се обърнаха към Авесалом.
14 А Давид нареди на всички слуги, които бяха с него в Йерусалим: Станете да бягаме, иначе никой от нас няма да може да се спаси от Авесалом. Побързайте да вървим, да не би да ни застигне скоро, да докара зло върху нас и да порази града с острието на меча.
15 Царските слуги казаха на царя: Слугите ти са готови да вършат всичко, което избере господарят ни, царят.
16 И така, царят излезе и целият му дом след него. А царят остави десет жени, наложници, да пазят къщата.
17 Царят излезе и целият народ го последва, и се спряха на едно далечно място.
18 Всичките му слуги вървяха близо до него, а всички херетци, фелетци и гетци, шестстотин мъже, които го бяха последвали от Гет, вървяха пред царя.
19 Тогава царят каза на гетеца Итай: Защо идваш и ти с нас? Върни се и остани с царя, защото си чужденец и си се преселил от мястото си.
20 Ти дойде вчера; и днес да те карам ли да скиташ с нас? Аз ще ида където мога, а ти се върни. Заведи с теб и братята си. Милост и вярност да бъдат с теб!
21 А Итай отговори на царя: Заклевам се в живота на Господа и в живота на господаря ми, царя, където и да бъде господарят ми, царят, било за смърт, било за живот, там ще бъде и слугата ти.
22 Тогава Давид каза на Итай: Иди и премини. И така, преминаха гетецът Итай и всичките му мъже, и всички деца, които бяха с него.
23 А хората от цялата местност плачеха със силен глас, докато преминаваше целият народ. Царят премина потока Кедрон и целият народ потегли по пътя за пустинята.
24 Дойде и Садок и заедно с него - всички левити, които носеха ковчега за плочите на Божия завет. И сложиха Божия ковчег (при който се качи и Авиатар), докато целият народ излезе от града.
25 Тогава царят каза на Садок: Върни Божия ковчег в града. Ако придобия благоволението на Господа, Той ще ме възвърне, за да видя Него и обиталището Му.
26 Но ако каже така: Нямам благоволение в теб, ето ме, нека ми стори каквото Му се вижда за добро.
27 Царят каза още на свещеника Садок: Нали си ясновидец? Върни се в града с мир. С вас нека се върнат и двамата ви сина - твоят син Ахимаас и Авиатаровият син Йонатан.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24