за Христос

А Авесалом разпрати шпиони по всички Израелеви племена да казват: Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон.

Слушай 2Царе 15:10
2Царе 15:10

Препратки:

Други преводи на 2Царе 15:10:

А Авесалом изпрати съгледвачи по всичките израилеви племена да кажат: Щом чуете звука на тръбата, да кажете: Авесалом се възцари в Хеврон!
/Верен 2002/
А Авесалом разпрати шпиони по всички Израелски племена да казват: Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон.
/Библейско общество 2000/
А Авесалом разпрати шпиони по всичките Израилеви племена да казват: Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон.
/Протестантски 1940/
И Авесалом разпрати съгледници между всички Израилеви колена, като каза: кога чуете звук от тръба, казвайте: Авесалом се възцари в Хеврон.
/Православен/
А Авесалом разпрати съгледатели по всичките Израилеви племена, и каза: Като чуете гласа на тръбата ще речете: Авесалом се възцари в Хеврон.
/Цариградски/
But Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, As soon as ye hear the sound of the trumpet, then ye shall say, Absalom reigneth in Hebron.
/KJV/