за Христос

2Царе 15:1-12   

1 Въстанието на Авесалом и бягството на Давид от Йерусалим
След това Авесалом си набави колесници и коне и петдесет мъже, които да тичат пред него.
2 И Авесалом ставаше рано, заставаше край пътя до портата; и когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съд, Авесалом го викаше и го питаше: От кой град си? А той отговаряше: Слугата ти е от еди-кое си Израелево племе.
3 Тогава Авесалом му казваше: Виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те чуе.
4 Авесалом прибавяше още: Да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мене всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам!
5 И когато някой се приближаваше да му се поклони, той протягаше ръка, прегръщаше го и го целуваше.
6 Така постъпваше Авесалом с всеки израелтянин, който идваше при царя за съд. По този начин Авесалом подмамваше сърцата на Израелевите мъже.
7 След като изминаха четири години, Авесалом каза на царя: Моля, позволи ми да отида в Хеврон, за да изпълня оброка, който направих на Господа.
8 Слугата ти направи оброк, когато живееше в Гесур, в Сирия, като казах: Ако наистина Господ ме върне в Йерусалим, тогава ще послужа на Господа.
9 Царят му каза: Иди с мир. И така, той тръгна и отиде в Хеврон.
10 А Авесалом разпрати шпиони по всички Израелеви племена да казват: Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон.
11 А с Авесалом тръгнаха от Йерусалим двеста мъже; те бяха поканени и отидоха чистосърдечно, без да знаят нещо.
12 После, докато принасяше жертвите, Авесалом покани Давидовия съветник, гилонеца Ахитофел, от града му Гило. И заговорът беше силен, понеже народът постоянно се умножаваше около Авесалом.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24