за Христос

2Тимотей 4   

1 Последни наставления
Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, Който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явяването Му и царуването Му:
2 Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.
3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти
4 и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
5 Но ти бъди разбран във всичко, понасяй страдания, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.
6 Очакване на близката кончина
Защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава.
7 Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих;
8 отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване.
9 Постарай се да дойдеш скоро при мене;
10 защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент - в Галатия, а Тит - в Далмация.
11 Само Лука е при мене. Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в службата.
12 А Тихик пратих в Ефес.
13 Когато дойдеш, донеси наметалото, което съм оставил в Троада при Карп, и книгите, а особено пергаментите.
14 Ковачът Александър ми направи много зло; Господ ще му върне според делата му;
15 от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.
16 При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме оставиха; дано не им се вмени това за грях.
17 Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.
18 Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; на Когото да бъде слава във вечни векове. Амин.
19 Заключителни поздрави
Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.
20 Ераст остана в Коринт, а Трофим оставих болен в Милит.
21 Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всички братя.
22 Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. Амин.
2Тимотей: 1 2 3 4