за Христос

и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.

Слушай 2Тимотей 3:15
2Тимотей 3:15

Препратки:

Други преводи на 2Тимотей 3:15:

Ти познаваш Свещените Писания още от ранно детство. Те могат да ти дадат мъдростта, която води към спасение чрез вяра в Христос Исус.
/Съвременен превод 2004/
и че от детинство знаеш Свещените Писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Иисус.
/Верен 2002/
и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.
/Библейско общество 2000/
и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.
/Протестантски 1940/
пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса.
/Православен/
и че от детинство знаеш свещените писания които могат да те умъдрят на спасение чрез верата в Христа Исуса.
/Цариградски/
And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
/KJV/
And account that the longsuffering of our Lord is salvation; even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you;
/KJV/