за Христос

2Тимотей 3   

1 Нравствен упадък в последните дни
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто,
4 предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога,
5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също такива отбягвай.
6 Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти,
7 които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината.
8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, чужди на вярата.
9 Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всички, както се откри безумието и на тези двама.
10 Твърдост при гоненията за вярата
А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,
11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.
12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени.
13 А нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени.
14 А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил
15 и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.
16 Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата,
17 за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.
2Тимотей: 1 2 3 4