за Христос

Но твърдата основа, положена от Бога, стои, като има този печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата.

Слушай 2Тимотей 2:19
2Тимотей 2:19

Препратки:

Други преводи на 2Тимотей 2:19:

Обаче здравата основа, положена от Бога, стои стабилно и на нея е написано: Господ познава онези, които му принадлежати Всеки, който казва, че вярва в Господа, трябва да се отвърне от злото.
/Съвременен превод 2004/
Но твърдата основа на Бога стои, имайки този печат: Господ познава Своите Си; и: Всеки, който изповяда Господното Име, да отстъпи от неправдата.
/Верен 2002/
Но твърдата основа, положена от Бога, стои, като има този печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата.
/Библейско общество 2000/
Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.
/Протестантски 1940/
Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат: "позна Господ Своите"; и: "да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне".
/Православен/
Но твърдото основание Божие стои, и има този печат: Знае Господ тези които са негови, и: Всеки който именува името Господне да отстъпи от неправдата..
/Цариградски/
Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.
/KJV/
While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.
/KJV/