за Христос

2Тимотей 1   

1 Насърчение към Тимотей
Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, за прогласяване обещания живот, който е в Христос Исус,
2 до Тимотей, възлюбеното ми чедо: Благодат, милост, мир да бъде с теб от Бога Отца и от Христос Исус, нашия Господ.
3 Благодаря на Бога, на Когото още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си
4 и като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост.
5 Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе.
6 По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.
7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
8 И така, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога,
9 Който ни е спасил и призвал със свято призвание не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена,
10 а която сега откри чрез явяването на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и безсмъртие чрез благовестието,
11 на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител;
12 по която причина и страдам така. Но не се срамувам, защото зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм Му поверил.
13 Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус.
14 Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, Който живее в нас.
15 Верните и неверните сътрудници на апостола
Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мен, от които са Фигел и Ермоген.
16 Господ да покаже милост към дома на Онисифор, защото той много пъти ме ободряваше и не се засрами от оковите ми,
17 а когато беше в Рим, ме потърси старателно и ме намери.
18 Господ да му даде да намери милост пред Него в онзи ден; а колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре.
2Тимотей: 1 2 3 4