за Христос

2Солунци 3   

1 Призив за молитва
Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бързо Господнето слово и да се прославя, както и у вас,
2 и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра.
3 Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.
4 И сме уверени в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме.
5 А Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение.
6 Задължения за ежедневен труд
Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който постъпва нередно, а не по преданието, което сте приели от нас.
7 Понеже самите вие знаете как трябва да ни подражавате, защото ние не вършихме нередни неща между вас,
8 нито даром ядохме хляб у някого, а с труд и усилие работихме нощем и денем, за да не бъдем в тежест на нито един от вас;
9 не че нямаме правото, а за да ви представим себе си за пример, за да ни подражавате.
10 Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде.
11 Понеже слушаме как някои постъпвали нередно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.
12 На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господ Исус Христос да работят тихо и да ядат своя си хляб.
13 А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро.
14 И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.
15 Обаче недейте го смята за неприятел, а го наставлявайте като брат.
16 А сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички ви.
17 Поздрава с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз, Павел, пиша така:
18 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.
2Солунци: 1 2 3