за Христос

2Солунци 1   

1 Идващият Божий Съд
Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос:
2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господ Исус Христос.
3 Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви нараства твърде много и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг;
4 така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в скърбите, които понасяте,
5 което е доказателство за Божия справедлив съд, за да се удостоите с Божието царство, за което и страдате.
6 Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на онези, които ви оскърбяват,
7 а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели,
8 в пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.
9 Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила,
10 когато дойде в онзи ден, за да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всички повярвали (следователно и между вас, защото вие повярвахте на нашето свидетелство).
11 Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;
12 за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.
2Солунци: 1 2 3