за Христос

Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.

Слушай 2Петрово 3:9
2Петрово 3:9

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 3:9:

Господ не бави изпълнението на обещанието си, както някои тълкуват забавянето. Напротив: той показва търпение към вас, защото не иска никой да бъде погубен и иска всички да се покаят.
/Съвременен превод 2004/
Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, а дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.
/Верен 2002/
Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат забавянето, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.
/Библейско общество 2000/
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
/Протестантски 1940/
Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние.
/Православен/
Господ не забавя обещанието си както що сметат некои това бавене, но търпи ни за много време; понеже не иска да погинат некои, но всички да дойдат на покаяние.
/Цариградски/