за Христос

И така, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.

Слушай 2Петрово 3:17
2Петрово 3:17

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 3:17:

Затова, скъпи мои, след като знаете всичко това предварително, внимавайте да не бъдете подведени от заблудите на тези разюздани хора, за да не паднете от своята здрава основа.
/Съвременен превод 2004/
И така, вие, възлюбени, като знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от твърдостта си.
/Верен 2002/
И така, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.
/Библейско общество 2000/
И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.
/Протестантски 1940/
Вие, прочее, възлюбени, като знаете това от по-рано, пазете се, да не би, увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си,
/Православен/
И тъй, вие, възлюблени, като сте предизвестени за това, пазете се да се не увлечете със заблуждението на беззаконните, и отпаднете от утвърждението си;
/Цариградски/