за Христос

но Господ знае как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,

Слушай 2Петрово 2:9
2Петрово 2:9

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 2:9: