за Христос

и ако не пощади стария свят, а опази с още седем души Ной, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят;

Слушай 2Петрово 2:5
2Петрово 2:5

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 2:5:

Той не пожали древния свят свят, пълен с безбожници и им прати потоп, от който спаси само Ной, който проповядваше праведен живот, и още седем души.
/Съвременен превод 2004/
и ако не пощади стария свят, но запази с още седем души Ной, проповедника на правдата, като докара потоп върху света на безбожните;
/Верен 2002/
и ако не пощади стария свят, а опази с още седем души Ной, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят;
/Библейско общество 2000/
и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;
/Протестантски 1940/
и ако не пощади първия свят, но, когато нанесе потоп върху света на нечестивите, запази осмочленната челяд на Ноя, проповедника на правдата,
/Православен/
и ако не пощади стария свет, но, като нанесе потоп върх света на нечестивите съхрани със седем души осмият Ноя, проповедника на правдата;
/Цариградски/