за Христос

С тях се е случило това, което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.

Слушай 2Петрово 2:22
2Петрово 2:22

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 2:22:

Това, което е станало с тях, е изразено в тази вярна поговорка: Кучето се връща в собствения си бълвоч. И в още една: Окъпаната свиня пак отива да се търкаля в калта.
/Съвременен превод 2004/
С тях се е случило според истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята."
/Верен 2002/
С тях се е случило това, което казва вярната пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.
/Библейско общество 2000/
С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.
/Протестантски 1940/
С тях се е случило, според истинската пословица: "псето се върна на своята бълвотина", и: "изкъпаната свиня - в тинната кал".
/Православен/
Но с тех се случава това което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча си, и, Свинята окъпана върна се да се валя в тинята.
/Цариградски/