за Христос

Тези обаче, като животни без разум създания, по естеството си родени да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,

Слушай 2Петрово 2:12
2Петрово 2:12

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 2:12:

Тези лъжеучители злословят за неща, които не разбират. Те са като неразумни животни, които действат според инстинкта си и са родени да бъдат ловени и избивани. И като тях те също ще бъдат унищожени.
/Съвременен превод 2004/
Тези обаче като диви животни, по природа създадени, за да бъдат хващани и изтребвани, хулят за неща, които не разбират, и ще погинат изцяло в своята поквара,
/Верен 2002/
Тези, обаче, като животни без разум, по природа създадени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,
/Библейско общество 2000/
Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,
/Протестантски 1940/
А те, като безсловесни по природа животни, родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулейки това, що не разбират, в своето разтление ще погинат,
/Православен/
тези обаче, като природни безсловесни животни родени за лов и изтребване, хулят за неща които не знаят, и ще погинат в своя си разврат,
/Цариградски/