за Христос

2Петрово 2   

1 Опасността от лъжеучители
Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел.
2 И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули.
3 От користолюбие те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.
4 Защото ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат пазени за съд;
5 и ако не пощади стария свят, а опази с още седем души Ной, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят;
6 така също ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие,
7 а избави праведния Лот, на когото беше дотегнал развратният живот на нечестивите човеци
8 (защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше ден след ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);
9 но Господ знае как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,
10 а особено тези, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта. Смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните същества;
11 докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.
12 Тези обаче, като животни без разум създания, по естеството си родени да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,
13 наближаващи да получат заплатата на неправдата - хора, които смятат за удоволствие всекидневния разкош. Те са петна и позор; наслаждават се с измамите си, когато са на угощение с вас;
14 очите им са пълни с блудство и непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на користолюбие; те са предадени на проклятие;
15 оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаам, Веоровия син, който обикна заплатата на неправдата,
16 но беше изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка.
17 Те са безводни кладенци, мъгли, тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина довека.
18 Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разпътството си подмамват в плътските похоти онези, които едва са се отдръпнали от живеещите в заблуда.
19 Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и става роб.
20 Понеже, ако след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак са се заплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото.
21 Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.
22 С тях се е случило това, което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.
2Петрово: 1 2 3