за Христос

Но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.

Слушай 2Петрово 1:9
2Петрово 1:9

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:9: