за Христос

Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос.

Слушай 2Петрово 1:8
2Петрово 1:8

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:8:

Ако тези качества ги има във вас и се увеличават, това ще ви помогне да станете дейни и произвеждате плод, идващ от пълното ви познаване на нашия Господ Исус Христос.
/Съвременен превод 2004/
Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Иисус Христос.
/Верен 2002/
Защото ако тези добродетели се намират във вас и изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос.
/Библейско общество 2000/
Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.
/Протестантски 1940/
Защото, ако тия добродетели ги има у вас и се умножават, те не ще ви оставят празни, нито безплодни в познаването Господа нашего Иисуса Христа.
/Православен/
Защото тези добрини ако се намерват у вас и се умножават правят ви да не сте праздни нито безплодни в познаването на Господа нашего Исуса Христа.
/Цариградски/