за Христос

Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила,

Слушай 2Петрово 1:3
2Петрово 1:3

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:3:

Божествената сила ни даде всичко, което ни е нужно, за да живеем и служим предано на Бога, защото напълно познаваме Онзи, който ни призова чрез славата и могъщите си дела.
/Съвременен превод 2004/
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,
/Верен 2002/
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е необходимо за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила,
/Библейско общество 2000/
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;
/Протестантски 1940/
Понеже божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие, чрез познаване Оногова, Който ни е призвал със Своята слава и съвършенство,
/Православен/
както божествената негова сила е дарила нам всичко що е за живота потребно и за благочестието, чрез познанието на тогози който е призовал нас със слава и добродетел;
/Цариградски/