за Христос

защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.

Слушай 2Петрово 1:21
2Петрово 1:21

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:21: