за Христос

И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля;

Слушай 2Петрово 1:20
2Петрово 1:20

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:20: