за Христос

Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ.

Слушай 2Петрово 1:2
2Петрово 1:2

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:2: