за Христос

И самите ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина.

Слушай 2Петрово 1:18
2Петрово 1:18

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:18: