за Христос

Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение."

Слушай 2Петрово 1:17
2Петрово 1:17

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:17:

Исус получи чест и слава от Бог Отец, когато от великия и славен Бог до него стигна глас, който каза: Това е моят възлюбен Син. Той е избраникът ми.
/Съвременен превод 2004/
Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих."
/Верен 2002/
Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение."
/Библейско общество 2000/
Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.
/Протестантски 1940/
Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение".
/Православен/
защото прие от Бога Отца чест и слава когато дойде нему от великолепната слава такъв глас: "Този е Син мой възлюбленият в когото аз благоволих."
/Цариградски/