за Христос

Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да помните тези работи.

Слушай 2Петрово 1:15
2Петрово 1:15

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:15: