за Христос

И мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;

Слушай 2Петрово 1:13
2Петрово 1:13

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:13: